OBSŁUGA SERWISOWA

Chcąc zapewnić naszym Klientom transparentność oraz najwyższą jakość obsługi serwisowej udostępniamy, zintegrowany z Jira, niezwykle intuicyjny internetowy system ticketowy dmt@work, który umożliwia nie tylko rejestrację i śledzenie realizacji danego zlecenia lecz także dwustronną wymianę informacjami, spostrzeżeń i uwag związanych z daną sprawą na dowolnym z etapie jej realizacji. dmt@work spełnia zatem w naszej firmie rolę interaktywnej i dynamicznej platformy do codziennej współpracy oraz przepływu informacji pomiędzy zespołem dmt a naszym Klientem.

Geh hinauf